Výstava fotografií trvá do 28. března 2023

,

V kostele Církve bratrské, Masarykova 2038 v Čelákovicích se koná
výstava velkoplošných fotografií Ivo Dokoupila .
Otevření kostela možno zjistit na tel. čísle: 731 172 641. .

Výstava fotografa Iva Dokoupila, koordinátora projektu rozvoje šetrného cestovního ruchu v oblasti českých vesnic v Banátu v Rumunsku, dokumentuje život krajanů v šesti vesnicích obývaných Čechy v oblasti dunajské soutěsky. Ivo Dokoupil strávil ve vesnicích
v Banátu tolik času, že se pro něho staly druhým domovem. Poznal tam mnoho zajímavých lidí a v letech 2000 až 2022 pořídil tisíce fotografií na svatbách, posvíceních, masopustu, tancovačkách nebo při polních pracích. České vesnice v Banátu se staly pro mnohé Čechy oblíbeným místem pro dovolenou, během níž mají možnost sledovat místní život a tradice, které tady obyvatelé po staletí pečlivě zachovávají. Péče o turistické značky, které je nádhernou krajinou dovedou od vesnice k vesnici, je jednou ze součástí práce na projektu, který je podporován Ministerstvem zahraničních věcí.

Češi v Banátu

Češi byli mezi posledními populacemi, jimiž habsburská monarchie od 20. let devatenáctého století kolonizovala oblast Banátu  Z devíti kompaktních českých osídlení zbylo pouze šest vesnic obývaných Čechy v oblasti úžiny Dunaje – Sv. Helena, Gerník, Rovensko, Bígr, Eibenthál a Šumice.


České vesnice uprostřed srbského a rumunského obyvatelstva v jižním Banátu jsou jedinečným kulturním fenoménem. Český jazyk, stejně jako zvyky a tradiční způsob obdělávání půdy nebo vedení hospodářství zůstaly díky izolované geografické poloze dokonale zachovány. K české národnosti se dnes podle oficiálního sčítání lidu z roku 2011 hlásilo 2 500 krajanů tvořících komunitu s neocenitelnou kulturní i historickou hodnotou.

Kolonizace proběhla ve třech hlavních vlnách v letech 1823, 1827, 1862 – 1865 za účelem osídlení řídce obydlených oblastí, kácení lesů a zajištění ochrany hranice společně s obyvateli rumunských vesnic. Při poslední vlně Češi kolonizovali vesnice Clopodia, Scăiuş v Banátu a Velký Pereg blízko sedmihradského Aradu. Téměř 100 let od první kolonizace proběhla sekundární kolonizace, při níž mnoho českých rodin opustilo své původní osady
a usídlilo se v různých městech v Banátu, jako Temešvár, Caransebeş, Reşita, Lugoj, Nová Moldava, Mercina, Berzasca, Liubcova, ale také v Srbsku, Bulharsku, Argentině a USA.

Po druhé světové válce československá vláda vyzvala Čechy v zahraničí k návratu do vlasti, a tisíce Čechů z Rumunska tak odjely do Československa a usadily se v pohraničí. V důsledku ubývání pracovních příležitostí v oblasti úžiny Dunaje a uzavření dolů
v Eibenthálu, Cozle, Anině a Nové Moldavě začal v 90. letech nový rychlý a nekontrolovaný proces návratu Čechů z Rumunska do České republiky, který není dodnes dokončen. Češi z Banátu mezi sebou udržují i v novém domově kontakt a pořádají nejrůznější společenské a kulturní akce. Skalná u Chebu je pak obcí většinově osídlenou Čechy z Banátu, která se pyšní jedním z nejvýznamnějších rodáků a potomků reemigrantů z Rumunska, fotbalistou Pavlem Nedvědem.  Čechů z Banátu žije dnes v České republice více než v samotném Rumunsku.

IVO DOKOUPIL

Ivo Dokoupil je fotograf a koordinátor zahraničních projektů Ministerstva zahraničních věcí České republiky. Od roku 2004 koordinuje projekt rozvoje šetrné turistiky v Rumunsku v oblasti českých vesnic v Banátu. Od roku 2008 koordinuje projekt obnovy turistických značení na Podkarpatské Rusi a v roce 2012 se začal zabývat obdobným projektem na Krymu. Je autorem mnoha článků, výstav fotografií, pracuje jako průvodce po Rusku, Ukrajině a Mongolsku.

Foto Tomáš Kopecký

Ivo Dokoupil popisuje svůj vztah k Banátu takto: „Banát je pro mne druhým domovem. Při práci na projektu jsem tam strávil dohromady několik let, poznal nesčetně zajímavých lidí a nafotil tisíce fotografií na svatbách, posvíceních, masopustu i tancovačkách nebo při polních pracích. Banát je pro mne místo, kde lidé, kteří tam žijí, žijí tak, jak se žilo i jinde
v Evropě před sto lety. Ve světě, kde všechny vztahy a věci jsou známé a pochopitelné, kde se lidé důvěrně znají a domy nezamykají. Kde se lidé ještě nenechali připravit o radost z práce a z tvorby a nepřenechali to vše strojům. Ti, kteří tady dnes žijí, musí tvrdě pracovat a žijí v drsných podmínkách rumunských hor. Jsou to hrdinové, jejichž příběhy každého osloví, protože jsou opravdové a mimořádně lidské.“

Vernisáž výstavy se uskutečnila v sobotu 4. 2. 2023

(Text s použitím materiálů Ivo Dokoupila)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář