Výlet za mělnickými varhanami

07-DSCN2183V sobotu 18.dubna 2015 se  skupina členů a příznivců Spolku pro varhanní hudbu v počtu téměř dvaceti osob vydala na prohlídku nových varhan v mělnickém chrámu svatých Petra a Pavla. Průvodcem nám byl pan Vladimír Hradec, místní varhaník a zasloužilý účastník protikomunistického odboje (http://www.ustrcr.cz/cs/vladimir-hradec). Jemu vděčíme za všestranný a velmi zajímavý výklad historie kostela i samotných varhan. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací, zahráli, zazpívali, měli možnost podívat se navíc na kostelní věž a do kostnice. Vzhledem k hlubokému zájmu a nadšení všech zúčastněných se z celé akce vyvinulo neobyčejně příjemné a přátelské setkání. Na fotografiích je pro nás zachytil Ludvík Adámek.

K historii varhan v mělnickém chrámu svatých Petra a Pavla

Původní barokní varhany pocházely z roku 1712. V roce 1898 už byly ve špatném stavu, z kůru mělnického kostela zmizely a nahradily je menší provizorní varhany z díly Rejna –Černý, se záměrem situaci dále řešit. To se ale zdařilo až v 21. století. V roce 2014 se to po 9 letech práce podařilo občanskému sdružení Mělnický osvětový a okrašlovací spolek (dále MOOS) spolu s proboštstvím místní římskokatolické farnosti a varhaníkem Františkem Šťastným. V kostele zůstal z původních varhan jen mlčící pozitiv a úžasný barokní prospekt se spoustou řezeb, byť ve špatném stavu. Cílem projektu MOOS byl nový nástroj, který by sloužil jako liturgický i koncertní. Podpořili ho místní dárci, sponzoři i město. Restaurátorské práce dělal Dalibor Vinklát se svými spolupracovníky, nový nástroj vznikl ve Varhanářské dílně Jaromíra Kánského a Josefa Brachtla z Krásných Louček u Krnova, polychromie a restaurování soch varhan byla svěřena malíři a restaurátorovi Peteru Stirberovi. Časem se ale ukázalo, že jsou nezbytné i restaurátorské a stavební úpravy v prostoru kruchty a části klenby hlavní lodi. Na nákladech úprav se podílelo dotací ministerstvo kultury, farnost a město. Celková hodnota nových mělnických varhan včetně veškerých restaurátorských prací přesáhla devět a čtvrt milionu korun.

Nové mělnické varhany v číslech

  • 1447 píšťal se nachází na varhanách, největší z nich měří bez pěti centimetrů pět metrů, nejmenší dvacet milimetrů
  • 25 rejstříků mají varhany, rejstříky jsou varhanní hlasy v podobě řady píšťal, zvuku každého z nich odpovídá i jeho název, vycházející většinou z hudebního nástroje, například flétna, pozoun, nebo napodobení nějakého zvuku, například lidský hlas, mořská vlna, který rejstřík svým zvukem nejvíce připomíná
  • 6832 centimetrů je výška varhan, bez soch, vysokých asi sto čtyřicet centimetrů, jejich šířka je čtyři metry a čtyři centimetry, s řezbami skoro o dva metry více
  • 5 vzdušnic je ve varhanní skříni, na vzdušnicích jsou postaveny řady píšťal, do kterých proudí vzduch, vzdušnice obsahují ventily, ovládané hráčem prostřednictvím hracího stolu, z něhož se pohyb kláves přenáší do vzdušnic
  • 3 klínové měchy s motorem i možností obsluhovat ji šlapáním na pedál jsou v soustavě, která je umístěna v místnosti románské věže vedle hudebního kůru.

 

Zdroje: melnicky.denik.cz, www.moosmelnik.cz. Zpracovala M.Plecháčková

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář