Poutní koncert 2014

Tradiční závěr čelákovické poutě se odehrál v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vystoupili tentokrát dva představitelé mladé generace hudebníků – varhaník Ondřej Mucha a sopranistka Magdaléna Vlasáková. Velmi dobře připravený program koncertu museli nakonec poněkud adaptovat stavu našich varhan, což nás neochudilo o velmi zdařile provedené Bachovo Preludia h moll a skladby českých autorů – Jana Křititele Kuchaře a také „našeho“ Jana Zacha (Preludium a Fuga c moll). Centrem programu byly velmi vkusně interpretované základní pilíře mariánského repertoáru (Ave Maria z pera Cacciniho, Mozarta, Schuberta i Gounoda) vedle dosud méně známých skladeb české duchovní hudby 20. století. Královna míru pro varhany a zpěv od českého varhanního virtuosa, pedagoga a skladatele Bedřicha Antonína Wiedermanna (1883 – 1951), jehož osobností se Ondřej Mucha systematicky zabývá, se v Čelákovicích dočkala své premiéry. Hluboce zapůsobily Liturgické zpěvy Petra Ebena. Inspirativní byly i postřehy Ondřeje Muchy ke stavu a možnostem našich varhan, jakožto nástroji vhodnému k interpretaci hudby 19. A 20. století. Publikum v téměř plném kostele si oba mladí muzikanti jednoznačně získali.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář