Jan Zach Corda Pia

,

Zpráva z koncertu

V liturgickém čase Velikonoc, v sobotu 15. dubna 2023 vystoupili v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích sólista Národního divadla, barytonista Roman Janál a soubor Musica Florea řízený Markem Štrynclem. Program s názvem Pocta Janu Zachovi byl koncipován k 250. výročí úmrtí a 310. výročí narození tohoto skladatele s čelákovickými kořeny. Těžiště programu tvořily duchovní árie z období, kdy se klasicismus prosazoval jako umělecký styl. Vedle Zachovy Corda Pia (Zbožná srdce) zazněly árie jeho současníků spjatých s českými zeměmi: Karla Ditterse von Dittersdorfa, Josefa Myslivečka a Jana Křtitele Vaňhala. Program doplnily jejich instrumentální skladby v podání orchestru Musica Florea. Notový materiál árie Corda Pia se podařilo získat z hudebního archivu rakouského opatství ve Stamsu díky spolupráci „zachovských“ badatelů, českého Tomáše Slavického a rakouského Franze Gratla.  Ve Stamsu Zach v roce 1769 a 1771 pobýval a v opisech se zde zachovalo velké množství jeho děl. Árie Corda Pia má formu recitativu obvyklého v tehdejších operách a zpěvák zde vyzývá postupně jednotlivé skupiny nástrojů k Boží chvále. V Čelákovicích bylo toto dílo provedeno v novodobé české premiéře.

             Výjimečná dramaturgie a historicky poučené provedení koncertu, které se vyznačovalo naprostou muzikantskou suverenitou všech interpretů včetně protagonisty Romana Janála a zároveň vyzařovalo spontánní radost a nadšení z krásné hudby, učinilo z koncertu kulturní událost nadregionálního významu.Koncert byl realizován za podpory Města Čelákovic, Středočeského kraje a Římskokatolické farnosti v  Čelákovicích.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář