Pocta Janu Zachovi 15.4. 18.30 kostel Nanebevzetí Panny Marie Čelákovice

,

Koncert k 250. výročí úmrtí a 310. výročí narození hudebního skladatele s čelákovickými kořeny.

   V letošním roce oslavíme 250. let od úmrtí a 310. let od narození významného hudebního skladatele tvořícího na přelomu baroka a klasicismu –  Jana Zacha (1713 – 1773). Novodobé výzkumy napovídají, že se jeho rod usadil v Čelákovicích po třicetileté válce a Jan Zach se narodil již jako představitel čtvrté generace Zachů v Dehtárech, kde jeho otec Jakub po přestěhování provozoval kolářskou a šenkýřkou činnost v blízkém okolí (Sychrov a Čertousy, tehdy Kartouzy). Vzhledem k příbuzenským vazbám získal Zach s velkou pravděpodobností své základní hudební vzdělání právě na čelákovickém kůru, u kantora Václava Benátského.
Zachovská historická tradice je v Čelákovicích již dlouhá léta kontinuálně pěstována a díky místním historikům, hudebníkům i představitelům města zůstala nepřerušená i v časech kultuře nepřejících. Spolek pro varhanní hudbu má tak na co navazovat. Varhanní skladby Jana Zacha zaznívají v čelákovickém kostele standardně, varhanní Fugu g moll zde provedl v novodobé premiéře r. 2013 Josef Prokop. Ve spolupráci se souborem Musica Florea pak spolek zrealizoval několik rozsáhlejších projektů, které přiblížily rozmanitost a kvalitu Zachovy tvorby publiku nejen čelákovickému – například v roce 2009 Koncert C dur pro cembalo a smyčcový kvartet se sólistkou  Evou Tornovou, v r. 2013 Requiem g moll, 2016 Requiem solemne c moll).

To vše by samozřejmě nebylo možné bez podpory Města Čelákovic a zdejší Římskokatolické farnosti. V roce letošního jubilea tomu není jinak, tento náš hudební projekt obdržel navíc finanční podporu ze Středočeského Fondu hejtmanky.

Centrem letošního koncertu bude  Offertorium de omni tempore „Corda pia(Zbožná srdce), pro sólového zpěváka a orchestr. Tato výjimečná skladba zachycuje vývoj Zachova kompozičního stylu v pozdějším období jeho života, kdy již plně reflektoval fenomény nastupujícího klasicismu a zároveň na rozhraní stylů hledal své vlastní cesty. Notový materiál pochází z hudebního archivu   cisterciáckého klášteře ve Stamsu poblíž rakouského Innsbrucku, který shodou okolností letos oslavuje 750 let své existence.  Zde Zach v letech 1669 a 1771 pobýval a v opisech se zde zachovalo velké množství jeho skladeb nejrůznějšího charakteru. Možnosti čerpat z těchto zdrojů se souboru Musiaca Florea dostalo díky spolupráci dvou významných „zachovských“ badatelů, českého Tomáše Slavického a rakouského Franze Gratla. Vedle této české novodobé premiéry uslyšíme na koncertě také jednu ze Zachových  smyčcových sinfonií (Sinfonia V).  Na programu dále nalezneme virtuózní duchovní árie Zachových současníků (Jan Křtitel Vaňhal, Karl Ditters von Dittersdorf, Josef Mysliveček). 
Hlavním protagonistou programu je barytonista Romana Janál, sólista Národního divadla, nositel ceny Thálie, výjimečný interpret též v oblasti komorní tvorby. Orchestr Musica Florea, řízený Markem Štryncelm vystoupí v následujícím obsazení: 2 housle, viola, violoncello, kontrabas, 2 flétny, 2 horny, fagot a varhanní pozitiv. V oblasti poučené interpretace historické hudby působí na české a evropské scéně již 30 let.

Zveme tedy na koncert duchovní hudby, který bude jistě důstojnou poctou Janu Zachovi a jeho současníkům a zároveň přispěje k oslavě velikonočního času.

Zdroje informací:
Tomáš Slavický, Bohemicalia Zachiana I.a II., Hudební věda 2001 a 2002
Hildegarde Hermann – Schneider, „Wo die Engel musizieren“  Musik in Stift  Stams , Verlag A. Weger, Brixen 2020

Obrázek v úvodním okně: Muž s notami, olej na plátně, autor neznámý, 18. stol., Muzeum opatství ve Stamsu (www.stiftstams.at)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář