Bohatý program, který Město Čelákovice zorganizovalo u příležitosti začátku adventu 2. 12. doplnil „náš“ koncert v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích.
Trio mladých umělců (Ondřej  Bernovský – varhany, Tereza Glosová zpěv, Jana Eisenhammerová – flétny), jejichž data narození se pohybuji okolo přelomu tisíciletí, zrealizovalo ambiciózní projekt – kompletní prezentaci staročeských rorátů – tedy zpěvů pro jitřní adventní mariánské mše. Vybrali si úpravu Michaela Pospíšila, která vychází z unhošťského iluminovaného zpěvníku z roku 1653.  Provedli nás jak hudební historií – v rorátech slyšíme  středověký chorál i barokní barokní písně – tak duchovním světem naších předků, pro něž byl advent obdobím  rozjímání o nadcházejícím příchodu Spasitele i hluboké mariánské úcty. Publikum v zaplněném kostele odměnilo obě hudebnice i varhaníka dlouhým potleskem.