V pátek 8. dubna v 19.30 provede orchestr Musica Florea a sbor Collegium Floreum v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích další koncert z duchovní tvorby Jana Zacha (1713 -1773). Diriguje Marek Štryncl.

Mnozí z Vás mají určitě ještě v paměti vystoupení souboru Musica Florea v roce 2013 – tedy v roce 300. výročí narození a 240. výročí úmrtí čelákovického skladatele evropského významu – Jana Zacha. Pod vedením Marka Štryncla společně s 25-členným pěveckým sborem Collegium Floreum provedl tehdy v obnovené premiéře Zachovo Requiem g moll, doplněné o další autorovy skladby (např. působivě zhudebněnou antifonu Salve Regina či Sinfonii I s názvuky české lidové hudby).

Marka Štryncla ovšem Zachovo dílo zaujalo natolik, že letos s Musicou Floreu nastudoval další ze Zachových vokálně instrumentálních mší za zemřelé. Requiem solemne c moll  bylo zkomponováno ještě za Zachovo pobytu v Praze, tedy v době rozkvětu pražského baroka kolem roku 1730. Patří k jeho nejznámějším a nejoblíbenějším skladbám – od svého vzniku je u nás prakticky provozováno kontinuálně. Je krásné, že si pro první veřejné provedení nového nastudování této skladby vybrala Musica Florea právě Čelákovice – nejvýznamnější místo Zachovy tradice v českých zemích.

Partituru pro orchestr připravil na základě historických pramenů Českého muzea hudby a pražské Lorety zachovský badatel Tomáš Slavický.

Staletími prověřené dílo v historicky poučené interpretaci a v podání výsostných profesionálů dává příležitost k hlubokému duchovnímu i uměleckému zážitku, který svým charakterem skvěle zapadá do období církevních Velikonoc.

Koncert je součástí každoročních projektů Musica Florea a je pořádán s laskavou podporou Města Čelákovic a Římskokatolické farnosti v Čelákovicích. Realizaci projektu dále podpořilo Ministerstvo kultury. Spolek pro varhanní hudbu se celé akce účastní jako spolupořadatel.

Cena vstupného je 100,- Kč.  Vstupenky je možno zakoupit před koncertem nebo na www. musicaflorea.cz.

Reprízu Zachova Requiem c moll budete moci v podání souboru vyslechnout též  9. dubna v 19.30  v kostele Panny Marie pod Řetězem a 11. dubna v kostele Nanebevzetí Páně ve Staré Roli v Karlových Varech (19.00).

Requiem c moll se též  prostřednictvím souboru Musica Florea dočká audionahrávky, která by se na hudební trnu měla objevit ještě do konce roku 2016.

Těšíme se na vaší návštěvu.

Spolek pro varhanní hudbu

Pozvánka ke stažení