Jan Mikušek se narodil ve Valašském Meziříčí. Na brněnské konzervatoři studoval hru na cimbál

a dirigování. V roce 1991 se stal dirigentem mužského pěveckého sboru Beseda ve Valašském

Meziříčí a zároveň druhým dirigentem Českého filharmonického sboru Brno. Ve studiu dirigování

pokračoval na pražské Akademii múzických umění, kde absolvoval u Františka Vajnara. Dirigoval

muzikály Hair a Rusalka, pro Divadlo J. K. Tyla v Plzni aranžoval a nastudoval rockovou operu

Juno a Avos. Od roku 2000 je dirigentem komorního sboru Vox Nymburgensis. Během studia se

začal věnovat také zpěvu, nejprve u Marcyna B. Sczycińského, následně u Terezie Blumové.

Pravidelně se účastnil mistrovských kurzů u Maria van Alteny. Věnuje se interpretaci tzv. staré

hudby (např. se soubory Capella Regia Praha, Musica Florea, Ritornello, Societas Incognitorum),

spolupracuje s Jiřím Stivínem a souborem Ensemble Damian (opery Tomáše Hanzlíka a Víta

Zouhara). Ve svém repertoáru má oratoria, mše a kantáty J. S. Bacha, G. F. Händela, G.

Carissimiho, G. B. Pergolesiho, A. Vivaldiho, A. Draghiho a J. H. Wiederera. V mužském kvartetu

Affetto svůj záběr rozšiřuje také na hudbu soudobou a experimentální (Miloš Štědroň, Michal

Košut, Jan Meisl, Arvo Pärt).

S Národním divadlem spolupracoval na inscenaci opery Martina Smolky Nagano (role Dominika

Haška, 2004), opery Tomáše Hanzlíka Slzy Alexandra Velikého (role Hephaestiona, 2007) a

spolu Soňou Červenou na hudebně dramatických projektech Aleše Březiny Zítra se

bude…(2008,režie Jiří Nekvasil) a Toufar (2013, režie Petr Zelenka) . Nastudoval rovněž dvojroli

Dargelos – Agathe v opeře Philipa Glasse Les Enfants terribles (2011) a roli Strážce osudu v

Myslivečkově opeře Olimpiade (2013). Jan Mikušek je spoluzakladatelem Mezinárodního

festivalu cimbálu ve Valašském Meziříčí. Jako aktivní hráč na tento nástroj uvedl premiéry řady

skladeb pro cimbál (Trifolium Antonína Tučapského, Mazel Tow Vladimíra Wimmera, Žalmy

Svatopluka Havelky, Koncert pro cimbál a orchestr Jana Meisla).

Současně herecky a pěvecky exceloval Jan Mikušek na experimentální scéně ROxy v roli Matky

Terezy 2013 ( hra Lucie Trmíkové, Lamento, s hudbou Miloše Orsona Štědroně). V dalším,

aktuálním Štědroňově projektu Hus(que) ad finem (Hus až dokonce) ztvárnil na scéně

vršovického divadla Mana roli Johna Wycliffa.

(Ve zpracování bylo použito internetových materiálů Národního divadla).