stolmir_spacek17. 6. se uskuteční další z našich výletů k významným varhanním nástrojům. Také tentokrát zůstaneme v našem okolí – ve Štolmíři na Českobrodsku. Navštívíme varhany v monumentálním barokním  kostele sv. Havla. Pocházejí z dílny  varhanáře Hanse Heinricha Mundta , mj. autora varhan v Týnském chrámu v Praze  z roku 1673, které jsme navštívili v roce 2015.
Varhany umístěné ve štolmířském kostele pocházejí z roku 1688  a nacházely se původně v Sázavském klášteře. Do Štolmíře byly spolu s hlavním oltářem převezeny v roce 1756.  Ač jsou varhany velmi poškozené a mají za sebou pohnutou historii (např. v nedávné době plánovaný  transfer do emauzského kláštera se nakonec nerealizoval), patří stále k historicky nejvýznamnějším  u nás. Ve Štolmíři nyní působí nezisková organizace Mamaloca, která se ve spolupráci s ostatními subjekty snaží o revitalizaci obce, do svých aktivit tak zahrnula kostel (koncerty) a s ním samozřejmě i varhany. Exkurze k varhanám (15.00, komentuje  Marek Čihař)  proběhne právě v rámci tradičního štolmířského pečení chleba (od 11.00) a bude doplněna o komentovanou prohlídku kostela (14.30, komentuje Zuzana Miškovská)a koncertem Alexandra a Natálie Shonertových (16.00). Pozvánka níže.

(spojení z Čelákovic autobus 9.14, 13.14, z Prahy  vlakem z Masarykova nádraží x.08,  s občasnou možností návaznosti místní dopravy, z Českého Brodu dojdete do Štolmíře pohodlně pěšky. Možno též autobusem z Černého Mostu, s přestupem v Mochově)

stolmir

Varhany fotografoval v r. 2016 Jaroslav Špaček.