V sobotu 25. června v 18.00 se v Husově sboru uskuteční další z větších hudebních projektů, pořádaných letos Spolkem pro varhanní hudbu – tentokrát ve spolupráci s CČSH. Inspiroval nás k němu pan farář Richard Scheuch. Upozornil nás totiž na hudební těleso, které vystupuje při mších v jeho současném působišti: Chrámový sbor sv. Ducha, celkem čtyřicetičlenné pěvecké těleso vzniklo v roce 1994 a od svého počátku je vedeno sbormistrem, varhaníkem a skladatelem Karlem Loulou, druhým sbormistrem je Lukáš Prchal. Ač svou podstatou sdružení amatérské, vyznačuje se nejen kvalitním uměleckým výkonem, ale i širokým záběrem – působí jak liturgicky , tak koncertně. Na repertoáru má např. skladby Dvořáka (Lužanská mše, Stabat Mater), Beethovenovu Mši C dur, Korunovační mši a Requiem od W. A. Mozarta, Bachův Magnificat a jeho Vánoční oratorium, Händelova Mesiáše, Rybovu Českou mši vánoční ad. S Komorním orchestrem Akademie věd provádí pak rozsáhlejší díla (př. Dvořákovo Requiem, Orffovu Carminu Buranu…). Výjimečná je i živá spolupráce souboru se současnými tvůrci – skladateli, dirigenty a interprety – např. Milošem Bokem, Petrem Wajsarem, Varhanem Orchestrovičem Bauerem, Jiřím Stivínem a dalšími.

Těžištěm čelákovického programu je Mše č. 2 G Dur Franze Schuberta (1797 -1828), jedna z nejznámějších kratších liturgických skladeb tohoto autora evropského romantismu. Napsal ji již ve svých 18 letech patrně na objednávku. Původně byla zkomponována pro sbor se sólisty, smyčce a varhany a v této instrumentální podobě ji také vyslechneme v Čelákovicích. Koncert bude doplněn o sborová díla dalších významných evropských autorů (W. A. Mozart, G.F. Händel). Bachovy varhanní fugy pak provede Karel Loula.