RUDOLF KRAUTSCHNEIDER

Beseda se známým mořeplavcem, cestovatelem a spisovatelem.

Kostel Naproti v Čelákovicích, 9.4.2024 19.00 hod