„Radujme se všickni nynie“

,

Velikonoční koncert Gemini Musicales

13.4. 2034 v 18.00 hod v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích

V podání vokálně-instrumentálního souboru Gemini musicales zazní pozdně středověké skladby z období Velikonoc. Zaznamenány jsou v nejstarších českých hudebních památkách – v Jistebnickém či Franusově kancionálu, Vyšehradském rukopisu a dalších.

Kladenský hudební soubor Gemini musicales se zaměřuje na duchovní i světskou hudbu z období středověku, renesance a raného baroka. Vystupuje s replikami dobových hudebních nástrojů (varhanní portativ, psalterium, niněra, šalmaje a píšťaly z kravských rohů aj.) a v interpretaci starých písní se snaží přiblížit jejich původnímu autentickému provedení.