Biblické písně v čelákovickém kostele

,

V sobotu 15. června se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích uskutečnil koncert věnovaný letošnímu Roku české hudby, který uspořádal „náš“ Spolek pro varhanní hudbu ve spolupráci s „naší“ římskokatolickou farností.

Na programu koncertu bylo kompletní uvedení písňového cyklu Biblických písní Antonína Dvořáka v interpretaci sólisty Národního divadla Romana Janála. Partnerem mu byl jeho spolužák z plzeňské konzervatoře, varhaník mezinárodního věhlasu a regenschori Strahovského kláštera Vladimír Roubal, který provedl také dvě Dvořákova varhanní preludia a obohatil koncert svými pověstnými improvizačními vstupy. Posluchači v zaplněném kostele vyslechli celý program v hlubokém soustředění a v závěru odměnili hudebníky dlouhým potleskem, který si vyžádal dva přídavky, Hymnus k Nejsvětější Trojici a árii Ave maris stella, opět z pera Antonína Dvořáka.  Oba umělci nenechali nikoho na pochybách, že jsou špičkovými profesionály ve svých oborech a zároveň ideálními tlumočníky Dvořákova hudebního i duchovního sdělení.
Po koncertě následovalo přátelské posezení v komunitním centru na faře, o to vřelejší, že se zde muzikanti potkali s dalšími spolužáky z plzeňské konzervatoře. Věříme, že se oběma věhlasným hudebníkům u nás líbilo.

Koncert jsme realizovali s finanční podporou Města Čelákovic.