Advent se Spolkem
  • 9. 12. 16.00 adventní a vánoční zpívání  na Adventním setkání v Routě (jurta)
    (zkouška ve 14.00 v Routě)
  • 12. 12. 19.30 adventní setkání členů a přátel Varhanního spolku v modlitebně Husova sboru
Program:
  • připomenutí desetiletého výročí činnosti spolku  spojeného s projekcí
  • nápady k činnosti na příštím rok
  • možnost společně si zazpívat – hudební program zajišťuje Ema Lisová a další