Na jaře tohoto roku se na nás obrátil  PhDr. MgA. Tomáš Thon, Ph.D.   na doporučení PhDr. Tomáše Slavického, za jehož odborné podpory jsme realizovali „zachovské projekty“ v minulých letech (provedení Zachových Requiem  g moll r.2013 a Requiem solemne c moll r. 2016 souborem Musica Florea s dirigentem Markem Štrynclem).

Dr.Thon je  nejen vynikající varhaník, ale též  badatel a  varhanickou obcí velmi uznávaný vydavatel hudební literatury. Od roku 1993 se věnuje studiu barokní hudby českých autorů – tedy i Jana Zacha.
V této oblasti  došel k významným objevům,  jako je   např. zpracování Zachových témat pozdějšími autory ( př. Josef Lipavský (1772 -1810), František Vondráček (1717-1782). Zároveň připravil ke kritickému vydání varhanní skladby Jana Zacha v mezinárodní mutaci a v této podobě je natočil pro Český rozhlas. 

Titul pod názvem Varhanní skladby Jana Zacha právě vychází v  nakladatelství ArtThon. Čelákovický koncert se tedy stane jeho neformálním křestem.