“ Kde je přirozená Musica broušená a pulírovaná uměním, tam lze vidět a rozpoznat s velikým obdivem velkou a dokonalou Boží moudrost.“               Martin Luther

Srdečně zveme na koncertní program, který představí  v sobotu 14.10. v 18.00 v Husově sboru dvě umělkyně – pěvkyně a muzikoložka Irena Troupová a varhanice Jiřina Dvořáková – Marešová.

Téma koncertu souvisí s letošním 500. výročím počátku reformace, kterou podle legendy zahájil Martin  Luther  ( 1483 – 1546) zveřejněním  svých  95 thesí  (1517). Ty se staly zásadním dokumentem reformačního hnutí v 16. století.  S Lutherovou snahou o reformu církve souvisí i jeho činnost na poli duchovní hudby, kterou viděl jako důležitou součást liturgie, prostředek k vyjádření víry i evangelizace. Jeho pojetí počítalo s aktivní účastí lidu, slovy v srozumitelném, národním jazyce i se zhudebněnými biblickými texty.  Vedle teoretických pojednání také aktivně komponoval. Jeho duchovní písně se dodnes vyskytují v kancionálech napříč konfesemi a byly a jsou zdrojem inspirace pro tehdejší i současné hudebníky. Luther tak položil  základy  duchovní hudby reformované církve,  která se  zejména na německém území  otevřela uměleckým směrům doby  (renesance, humanismu a později baroka) a přinesla nové hudební formy (písně, moteta, kantáty,  pašije a oratoria, etc…). K významným evangelicko – luteránským  autorům duchovní hudby patří např. první evropsky významný německý skladatel Heinrich Schütz (1585-1672), v Čechách narozený Andreas Hammerschmied (1611-1685), Phillip Friedrich Böddecker (1607-1683) a samozřejmě Johann Sebastian Bach (1685-1750).

Tímto významným hudebním obdobím nás tedy v originálním dramaturgickém projektu provedou obě výše zmíněné hudebnice. Irena Troupová je renomovanou a vyhledávanou pěvkyní  – sopranistkou na poli historicky poučené interpretace staré hudby, která působila na četných evropských podiích včetně Státní opery v Berlíně. Pohybuje se všestranně všemi žánry  tzv. vážné hudby – za aktuální počiny jmenujme alespoň program věnovaný tvorbě meziválečných autorů Viktora Ullmanna, Pavla Haase a  Erwina Schulhoffa (spolu s klavíristou Janem Duškem). Více na www.troupova.com.
Jiřina  Dvořáková – Marešová patří mezi nejzajímavější osobnosti mladé varhanické generace. Věnuje se interpretační i pedagogické činnosti (pražská HAMU, PF UK), výjimečných ocenění dosáhla na poli varhanní improvizace. Více na Životopis J. Dvořákové Marešové

Obě hudebnice se pohybují na tuzemských i mezinárodních festivalech, spolupracující s dalšími významnými umělci a hudebními tělesy, mají na kontě bohatou nahrávací činnost a vydaná CD.

K  „lutherovskému“  projektu se sešly letos u příležitosti mezinárodního setkání „Luteránství v Čechách a na Slovensku“, na kterém se organizačně podílela paní farářka Mira Poloprutská.  Program nás zaujal natolik, že jsme obě umělkyně poprosili, zda by výjimečný Lutherův hudební odkaz  zpřítomnily  také v Čelákovicích.

Moc jim děkujeme, že naše pozvání přijaly, a těšíme se na Vaši návštěvu!

Rada starších CČSH a Spolek pro varhanní hudbu

Irena Troupová Jirinka_0340

Irena Troupová a Jiřina Marešová na fotografiích Jiřího Skupiena