19.6. 18.30 Charitativní práce v Německu – beseda s P. Michalem Kaplánkem

 

P. Michal Kaplánek  nás seznámí  se zkušenostmi ze své nedávné stáže v  německém Weidenu. Měl možnost  poznat jak činnost  katolické charity  , tak evangelické diakonie  v různých oblastech činnosti – pastorace, pedagogiky i sociální práce.  Beseda se koná v sálku  areálu Římskokatolické farnosti v Čelákovicích.

P. Michal Kaplánek strávil dětství i mládí  v rodině  hudebníka Emila Kaplánka. Mnozí na něj vzpomínáme  jako na  spolužáka ze základní školy či gymnázia. Příležitostně též celebruje mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích. Jeho povolání ke kněžství bylo v poměrech 80. let vystaveno mnoha překážkám. O tom, že jimi úspěšně prošel, svědčí  doktorát z pastorální teologie a náboženské pedagogiky v Linci,  docentura na olomoucké  Cyrilometodějské fakultě i důležité místo v salesiánském řádu, jehož hlavním cílem je práce s mládeží. Pedagogika je pro Michala vedle teologie  také druhým nejdůležitějším polem působnosti. Je docentem na Katedře pedagogiky Teologické fakulty Jihočeské University, byl ředitelem  Vyšší odborné školy sociálně pedagogické a teologické JABOK, na které doposud vyučuje. Na kontě má  velké množství  prací a článků v obou oborech. Např. v roce 2012 mu vyšla kniha s názvem Výchova v salesiánském duchu . Je také hlavním editorem  knížky Čas volnosti – čas výchovy (obě knihy vydal Portál v roce 2012). Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve (1995 – 2006) kriticky analyzoval v knize Znamení naděje (2016), která je zároveň reflexí současného směřování katolické církve u nás.