NOC KOSTELŮ V ČELÁKOVICÍCH 2015

Noc kostelů je pro nás každoročně příležitostí jak pozvat do církevního společenství naše spoluobčany, včetně těch, kteří do kostela běžně nepřijdou.

nockosteluV Čelákovicích, kde mají ekumenické kontakty mezi křesťanskými církvemi silnou tradici, se letos dohodla tři společenství křesťanů (římskokatolická farnost, sbor Československé církve husitské a sbor Církve bratrské) na společné přípravě programu Noci kostelů a časové koordinaci této akce, která probíhala v pátek 29. května od 18 do 24 hodin. Nad akcí převzal záštitu pan starosta města Ing. Josef Pátek.

Začínalo se v římsko-katolickém kostele Nanebevzetí Panny Marie mší svatou, kterou sloužil nový farář P. Mikuláš Uličný, který se teprve nedávno ujal služby v čelákovické farnosti.

Následovala velmi fundovaná přednáška dlouholetého ředitele čelákovického muzea pana Jaroslava Špačka o historii zdejšího chrámu.

Následoval úžasný umělecký zážitek – kytarový recitál mladého umělce Lukáše Sommera. Interpretoval skladby Johanna Sebastiana Bacha a svá vlastní díla inspirovaná básněmi Víta Slívy. Bylo milým překvapením, že se kostel během programu zcela, naplnil, přicházeli noví a noví lidé vč. rodin s dětmi.

Po skončení koncertu mohli návštěvníci setrvat ve ztišení a meditaci v kostele, nebo využít pozvánku pana faráře na faru na ochutnávku mešního vína, nebo se přesunout do modlitebny Církve bratrské ve Vašátkově ulici, kde po 20.00 hod. společný program pokračoval. Návštěvníci nejprve vyslechli z úst staršího sboru ing. Marka Kořínka představení stavby nové sborové budovy (arch. Ladislav Lábus) Církve bratrské v Čelákovicích, která se začíná stavět naproti nádraží, na rohu Masarykovy a Palackého ulice. Doprovázela je prezentace fotografií a plánů a videa ze svépomocného  bourání původního domu v místě stavby.

Po prezentaci následoval společný zpěv písní chval, které připravila hudební skupinka pod vedením Mgr. Vítka Plevy.

Program v Církvi bratrské zakončila přednáška JUDr. Jana Luhana o mincích biblické doby. Posluchači měli možnost držet v rukou peníze, jimiž se v biblických dobách opravdu platilo, a poslechnout si vyprávění o nich v souvislostech biblických příběhů.

Poslední část čelákovické Noci kostelů proběhla od 22 hod. v kostele Církve československé husitské. Promítal se zde v předpremiéře zcela první díl nového filmu o Mistru Janu Husovi, jehož jubileum (600 let od mučednické smrti) si v této době připomínáme.

Noc kostelů 2015 se v Čelákovicích vydařila a budeme se těšit na její příští ročník!

Jan Luhan

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář