Adventní a mariánská hudba z dávných časů

29. listopadu  v 18. 30 Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Program Hudby z dávných časů představuje vokální tvorbu z 13. – 16. století s adventní a mariánskou tématikou. Hudba úsvitu dějin české hudby si svým charakterem přímo říká o uvedení v době adventní zaměřené na rozjímání nad příchodem Mesiáše a přípravu na Vánoce, proto jsme k její interpretaci zvolili poměrně skromné obsazení dvou sopránů a zobcových fléten. Vokální skladby doplňuje instrumentální hudba a zpívaná čtení z Písma, která navazují na písňové texty.

Stella splendens (Liber Vermell, kolem 1399)

Mnozí spravedliví (podle chorálu)

Kyrie, fons bonitatis (neznámá provenience 14. / 15. století)

anonym: Estampie

anonym: Tanz

Lectio I (úryvek z evangelia na gregoriánský nápěv)

Otep myrrhy (Vyšebrodský rukopis, před 1410)

Danielis prophetia (Chrudimský manuskript, před 1530)

Veni Redemptor gentium (Kodex speciálník, 1485/1500)

anonym: Imperayritz

Alfonso X.: Quen a omagen a Virgen

Lectio II

Sanctissima mittisima (Franusův kancionál, 1505)

Dum iubar astris oritur (Franusův kancionál, 1505)

Jasná záře vyšla jest (Kodex roudnický, kolem 1470)

anonym: Tedesca

Lectio III

Angelus ad Virginem (Franusův kancionál, před 1505)

Virgo nobilis (Franusův kancionál, před 1505)

Stella splendens (Liber Vermell, kolem 1399)

Tereza Růžičková – zpěv

Alena Maršíková – zpěv

Lucie Vocelová – zobcové flétny

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář