Adventní půlhodinky u svatého Antonína

adv., ván plakát _A4

Více...

3.12. Ritornello u svatého Klimenta v Praze

Více...

Koncert u příležitosti vydání nových skladeb Jana Zacha

V sobotu 9. listopadu 2019 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Čelákovicích  uskutečnil koncert  Tria barokní hudby  v obsazení: Tomáš Thon – varhany, Dušan Foltýn – hoboj, Pavel Hromádka – trubka. Provedli skladby  starých  mistrů  (Pezelius, Vejvanovský, Corbett, Čart, Finger) , v nichž...

Více...

20.11. Pocta sv. Cecílii, 19.30. Rudolfinum

Více...

9.11. 18.00 Koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie

  Na jaře tohoto roku se na nás obrátil  PhDr. MgA. Tomáš Thon, Ph.D.   na doporučení PhDr. Tomáše Slavického, za jehož odborné podpory jsme realizovali „zachovské projekty“ v minulých letech (provedení Zachových Requiem  g moll r.2013 a Requiem solemne c moll r. 2016 souborem Musica Florea s dirigentem Markem...

Více...

18.10. 19.00 Varhaníci on-line na Kladně

Varhaníci  on-line  zvou na tradiční setkání spojené s koncertem na Kladno

Více...