5.10. v 15.00 Pouť k Panně Marii Růžencové

Srdečně vás zvu na již v pořadí třetí pouť u kapličky Pany Marie Růžencové, která je spojena s krátkou mší svatou a s přátelským setkáním všech poutníků. Samozřejmě nebude chybět ani poutní občerstvení, které k tomu patří. Pouť je spojena ku příležitosti církevního svátku Pany Marie a koná se v sobotu 5.10.2019 v 15.hodin u...

Více...

19.6. 18.30 Charitativní práce v Německu – beseda s P. Michalem Kaplánkem

P. Michal Kaplánek  nás seznámí  se zkušenostmi ze své nedávné stáže v  německém Weidenu. Měl možnost  poznat jak činnost  katolické charity  , tak evangelické diakonie  v různých oblastech činnosti – pastorace, pedagogiky i sociální práce.  Beseda se koná v sálku  areálu Římskokatolické...

Více...

10.6. Křest knihy bratra Josefa Špaka v Praze

V pondělí 10. června v 16. hodin se uskuteční v chrámu sv. Mikuláše na  Staroměstském náměstí křest knihy nedávno zesnulého emeritního patriarchy Církve československé husitské bratra  Josefa Špaka. Jeho kniha se jmenuje  Poutník božím humorem  a vychází u příležitosti nedožitých autorových narozenin. Bratr Josef...

Více...

1.6. Bruncvík na setkání chlapeckých sborů

Náš spřátelený chlapecký sbor Bruncvík vystoupí spolu s podobnými  pěveckými tělesy  na Den dětí na...

Více...

Spolek přátel čelákovického muzea slaví 15 let činnosti

Spolek přátel čelákovického muzea slaví 15 let činnosti. Je jedním z nejvýznamnějších občanských subjektů, který rozproudil kulturní život  v našem městě a podílel se na mnoha významných projektech (např. vydání Kronik Města Čelákovic apod…) Přečtěte si reflexi jeho bohaté  kulturní činnosti  v následujícím textu...

Více...

1.5.-12.5. Výstava památníků Husův sbor

Více...