Spolek přátel čelákovického muzea slaví 15 let činnosti

Spolek přátel čelákovického muzea slaví 15 let činnosti. Je jedním z nejvýznamnějších občanských subjektů, který rozproudil kulturní život  v našem městě a podílel se na mnoha významných projektech (např. vydání Kronik Města Čelákovic apod…)

Přečtěte si reflexi jeho bohaté  kulturní činnosti  v následujícím textu Štěpánky Gebellové.

15 let SPČM