28. 3. v 18.00 Transylvánie v Routě

Přijďte do Routy na vyprávění o jedné velmi zajímavé cestovatelské destinaci. Podrobnosti v pozvánce.

KP_L_190328_Rumunsko Transyl_DS_K3